Ցուցահանդես

2018 Շանհայի ցուցահանդես

2018 Իսպանիա ցուցահանդես

2018 Հնդկաստանի ցուցահանդես

2019 գերմանական ցուցահանդես

2019 Շանհայի ցուցահանդես

2019 Հնդկաստանի ցուցահանդես

2020 Շանհայի ցուցահանդես